Romanian MoND Procurement Prioritized Acquisition Plans

Romanian MoND Procurement Prioritized Acquisition Plans

Programe prioritare cu contracte de achiziție în derulare:

Programe prioritare în pregătire:

Programe cu contracte de achiziții în derulare:

Source: Armaments Department – Ministry of National Defense – ROMANIA